Начало

“Всеки ден, през който вие не сте попълнили своето образование, макар и с малко, но ново за вас късче знание, считайте безплодно и невъзвратимо изгубен за вас”

 К. Станиславски