↑ Return to Услуги

Консултантски услуги

Ние ви предлагаме вие избирате

 • Консултиране за възможностите за финансиране изцяло съобразено с потребностите на клиентите;
 • Консултиране за идеи за собствен бизнес и идеи за проектни предложения;
 • Осигуравяне на ефективни контакти с потенциални партньори и изпълнители;
 • Консултиране при разработване или разработване на проектни предложения и при подготовка на документите за кандидатстване;
 • Администриране и управление на проекти; 
 • Консултиране и изпълнение на проекти; 
 • Обучение на проектните екипи; 
 • Консултиране и осигуряване на публичност при изпълнение на проекти;
 • Разработване на маркетингови стратегии, бизнес-планове, анализи и стратегиии за развитие на човешките ресурси;
 • Юридически консултации;
 • Счетоводно обслужване и консултиране;
 • Консултиране по регистрация и започване на собствен бизнес.