«

Jan 03

Стартира издаването на ваучери за обучение по дигитални компетентности за заети

Възползвайте се от възможността за БЕЗПЛАТНИ обучения срещу ваучери от Агенция по заетостта.

Асоциация на индустриалния капитал в България чрез „АИКБ Консулт“ ЕООД е одобрен Доставчик на обучение, предоставящ обучение срещу ваучери по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. и Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

Заявлението за предоставяне на ваучери е персонално и се подава електронно през официалната страница на Агенция по заетостта.

Кой може да кандидатства за ваучер?

Ваучери се предоставят на безработни лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и заети лица, които имат ниско равнище или нямат дигитални умения или компетенции.

Какви са обученията?

За придобиване или повишаване на цифрова компетентност съгласно Европейската рамка за дигитални компетенции DigComp 2.1:

  • за Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp) и
  • за Средно ниво (ниво 3-4 съгласно DigComp)

Имате право да преминете последователно през двете обучения (препоръчваме).

Малко за програмата:

Всяко обучение завършва с полагане на онлайн изпит за независимо сертифициране, за който ще бъдете подготвени по време на курса. За да преминете към курс за Средно ниво е необходимо да сте положили сертификационен изпит и да сте получили сертификат за Базово ниво.

Задължително ли е да премина Базово ниво, за да се запиша за Средно ниво?

Не. Но е задължително да се явите на входящ тест при нас, преди да подадете Заявление за ваучер за Средно ниво.

Каква е формата на обучение?

Присъствена или дистанционна (по Ваш избор). Допустимите форми на обучение са присъствена и дистанционна, като се предвижда изплащане на стипендии и средства за транспортни разходи единствено за безработни лица, в случай на дневна присъствена форма.

Какво трябва да направя?

  • От началната страница на Агенция по заетостта изберете менюто Заявление от лица, желаещи да се включат в обучение срещу ваучери.
  • https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description
  • Изберете услугата Заявление за предоставяне на обучение с ваучер
  • След като се запознаете с проекта натиснете бутона ЗАЯВИ.
  • Отваря се електронно Заявление за предоставяне на обучение с ваучер, в което попълнете вярно Вашите данни. От менюто „Доставчик на обучение“ изберете „АИКБ Консулт“ ЕООД за Ваша обучителна организация.

Не се колебайте да се свържете с екипа на АИКБ за повече информация и съдействие за Вашия избор.