Предстоящи обучения

АИКБ Консул е партньор на Асоциация на индустриалния капитал в България в проект „Устремени напред“. Проектът е създаден в изпълнение на Националния план за действие по заетостта – 2023 г.

Чрез своето ЦПО АИКБ Консулт от месец октомври ще осъществи БЕЗПЛАТНИ обучения, в които могат да се включат регистрираните в Дирекции „Бюро по труда“ в съответните населени места:

Част от професия „Електротехник“ код 522010, специалност „Електрически инсталации“ код 5220109 София 20 безработни лица
Част от професия „Икономист информатик“ код 482010, специалност „Икономическа информатика“ код 4820101 София 20 безработни лица
Част от професия „Помощник-инструктор по фитнес“ код 813090, специалност „Фитнес“ код 8130901 София 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Банско 20 безработни лица
Част от професия „Сътрудник в бизнес услуги“ код 345040, специалност „Бизнес услуги“ код 3450401 Свищов 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Велико Търново 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Полски Тръмбеш 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Враца 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Пловдив 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Разград 20 безработни лица
Част от професия „Сътрудник в бизнес услуги“ код 345040, специалност „Бизнес – услуги“ код 3450401 Силистра 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Силистра 20 безработни лица
Професия „Касиер“ код 345060, специалност „Касиер“ код 3450601 Хасково 20 безработни лица