За програмата

Ваучери-1Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира програма „Ваучери за заети лица“, към която „АИКБ Консулт“ ЕООД е доставчик на обучения. За програмата са отпуснати 50 000 0000 лева. Над 50 хиляди работещи българи ще имат достъп до европейски средства за обучение по чужд език и професия в следващите три години. Програмата е наследник на програма “Аз мога” и “Аз мога повече” от миналия програмен период.
Новости при програма „Ваучери за заети лица“
Допустимост на кандидата за обучение:
1. Трябва да сте със средна или по-ниска степен на образование. Не се допуска обучение на лица с висше образование;
2. Трябва да сте нает/а на трудов договор във фирма/ предприятие, които не са част от държавната администрация;
3. Можете да се запишете на езикови обучения, ако не сте ползвали ваучери за подобни обучения по програмите „Аз мога“ или „Аз мога повече“ от предишния програмен период. Ако сте ползвали ваучер за езикови обучения, сега можете да направите своя избор за нова специалност;

Място на провеждане на обученията:
По програмата не са допуска провеждането на дистанционни обучения. Обученията ще бъдат само присъствени!
Финансиране и номинална стойност на ваучерите:
Финансирането от страна на програма „Ваучери за заети лица“ е 85%, като съфинансиране от страна на обучаемите лица.е само в размер на 15 % от стойността на обучението, посочена в чл. 5, ал.3 на ПМС 280/2015 г.
Пример:
За обучения за придобиване на:
Ключови компетентности
Обучение по ключова компетентност 4 (Дигитална компетентност), с продължителност не по-малка от 45 учебни часа струва 250 лв.,
Обучаемото лице ще заплати 15% от тях, а именно 37.50лв.
Езикови обучения
За всеки език с продължителност не по малко от 300 учебни часа (три нива)- 700лв. Обучаемото лице ще съфинансира обучението си с 105 лева.

Обучения за придобиване на професионална квалификация
– За първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа – 600 лв., Сумата която обучаемото лице трябва да заплати е 90лв.
– За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв., Сумата която обучаемото лица трябва да съфинансира е 180лв.
– За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв., съфинансирането от лицата е 270лв.

Ще бъдат дадени подробни указания относно начините за кандидатстване и получаване на ваучер за безплатно обучение на всички желаещи, които се обърнат към нас.

„Обучения по ключова компетентност“

 „Обучения за професионална квалификация“

Публикуваната пълна информация от Агенция по заетостта, относно обучението с ваучери, можете да видите тук!

Заявление за кандидатстване на хартиен носител можете да изтеглите тук!

Заявление за кандидатстване онлайн можете да полълните тук!

За повече информация можете да се свържете с нас на посочените телефони: 02 963 37 52; 02 963 37 56