Център за информация и професионално ориентиране

Центърът за информация и професионално ориентиране (ЦИПО) е лицензиран от НАПОО през 2014 г. и осъществява професионално ориентиране на лица, навършили 16 години. ЦИПО е помогнало на стотици хора да намерят своята професионална ориентация и мотивация за кариерно развитие и учене през целия живот.

Обученията, които предлага ЦИПО, са кратки под формата на курсове или семинари с мотивационна насоченост. В центъра предоставяме индивидуални и групови консултации за определяне силните и слабите страни на личността, знанията и уменията, които да подпомогнат избора на подходяща професия.