Професионална квалификация

Центърът за професионално обучение (ЦПО) към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран под №200912788 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за 56 професии и 78 специалности.

Untitled_1Untitled_2

Пълен списък на предлаганите обучения в ЦПО към АИКБ Консулт с линкове с детайлна информация за всяко едно от възможните обучения:

Код професия Професия Код специалност Специалност Степен на професионална квалификация
1 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ трета
2 522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения 5220501 Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения втора
3 523070 Техник по автоматизация 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства трета
4 524060 Химик – оператор 5240605 Технология на органичните вещества втора
5 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника трета
6 541010 Техник – технолог в хранително – вкусовата промишленост 5410101 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи трета
7 541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи втора
8 541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 5410208 Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла втора
9 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки трета
10 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил втора
11 723010 Здравен асистент 7230101 Здравни грижи трета
12 723020 Болногледач 7230201 Здравни грижи втора
13 811010 Хотелиер 8110103 Организация на дейностите в места за настаняване втора
14 813090 Помощник-инструктор по фитнес 8130901 Фитнес трета
15 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство втора
16 815030 Маникюрист-педикюрист 8150301 Маникюр, педикюр и ноктопластика втора
17 341020 Продавач – консултант 3410201 Продавач – консултант втора
18 341030 Брокер 3410301 Недвижими имоти трета
19 345060 Касиер 3450601 Касиер първа
20 345080 Снабдител 3450801 Снабдител първа
21 542030 Оператор в текстилно производство 5420303 Плетачно производство втора
22 542100 Работник в обувно и кожено – галантерийно производство 5421001 Обувно и кожено – галантерийно производство първа
23 622030 Работник в озеленяването 6220301 Озеленяване и цветарство първа
24 762030 Помощник – възпитател 7620301 Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца трета
25 813080 Организатор на спортни прояви и първенства 8130801 Организация на спортни прояви и първенства трета
26 815020 Козметик 8150201 Козметика втора
27 213020 Фотограф 2130201 Фотография трета
28 213030 Полиграфист 2130301 Полиграфия трета
29 213050 Компютърен аниматор 2130501 Компютърна анимация трета
30 213060 Компютърен график 2130601 Компютърна графика трета
31 213070 Графичен дизайнер 2130701 Графичен дизайн трета
32 343020 Финансов отчетник 3430201 Финансова отчетност втора
33 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство трета
34 345040 Сътрудник в бизнес услуги 3450401 Бизнес услуги втора
35 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес втора
36 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт трета
37 346010 Офис мениджър 3460101 Бизнес – администрация трета
38 346020 Офис секретар 3460201 Административно обслужване втора
39 482010 Икономист – информатик 4820101 Икономическа информатика трета
40 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване първа
41 521010 Машинен техник 5210119 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост трета
42 521040 Машинен монтьор 5210416 Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост втора
43 521090 Заварчик 5210901 Заваряване първа
44 521100 Стругар 5211001 Стругарство първа
45 521110 Шлосер 5211101 Шлосерство първа
46 522010 Електротехник 5220109 Електрически инсталации трета
47 522020 Електромонтьор 5220201 Електрически машини и апарати втора
48 522020 Електромонтьор 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника втора
49 522020 Електромонтьор 5220211 Електродомакинска техника втора
50 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220401 Топлоенергетика втора
51 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации 5220409 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна втора
52 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии трета
53 525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250601 Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства втора
54 525060 Монтьор на подемно – транспортна техника 5250602 Подемно – транспортна техника с електрозадвижване втора
55 541020 Оператор в хранително – вкусовата промишленост 5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки втора
56 541050 Работник в хранително – вкусовата промишленост 5410501 Хранително – вкусова промишленост първа
57 542040 Моделиер – технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил трета
58 542090 Работник в производство на облекло 5420901 Производство на облекло първа
59 542110 Шивач 5421101 Шивачество първа
60 543010 Техник – технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство трета
61 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели втора
62 543020 Оператор в дървообработването 5430207 Производство на дървесни плочи втора
63 543020 Оператор в дървообработването 5430208 Производство на фурнир и слоиста дъресина втора
64 543090 Работник в дървообработването 5430901 Производство на фасонирани материали първа
65 582030 Строител 5820302 Кофражи втора
66 582030 Строител 5820303 Армировка и бетон втора
67 582030 Строител 5820304 Зидария втора
68 582030 Строител 5820305 Мазилки и шпакловки втора
69 582030 Строител 5820306 Вътрешни облицовки и настилки втора
70 582030 Строител 5820307 Външни облицовки и настилки втора
71 582030 Строител 5820309 Бояджийски работи втора
72 582030 Строител 5820310 Строително дърводелство втора
73 582030 Строител 5820311 Строително тенекеджийство втора
74 582030 Строител 5820312 Покриви втора
75 582040 Строител – монтажник 5820401 Стоманобетонни конструкции втора
76 582040 Строител – монтажник 5820402 Метални конструкции втора
77 582040 Строител – монтажник 5820403 Сухо строителство втора
78 582040 Строител – монтажник 5820404 Дограма и стъклопоставяне втора
79 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820501 Вътрешни ВиК мрежи втора
80 582050 Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи 5820502 Външни ВиК мрежи втора
81 582060 Пътен строител 5820601 Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях втора
82 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи първа
83 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството трета
84 811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството трета
85 811030 Камериер 8110301 Хотелиерство първа
86 811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения трета
87 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг трета
88 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки втора
89 811080 Сервитьор-барман 8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене втора
90 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време трета
91 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120102 Селски туризъм трета
92 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване трета
93 812040 Аниматор в туризма 8120402 Туристическа анимация трета