Център за професионално обучение

Центърът за професионално обучение към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД предлага богата гама от обучения на територията на цялата страна.

Обученията са ориентирани към придобиването от обучаемите лица на:

“Всеки ден, през който вие не сте попълнили своето образование, макар и с малко, но ново за вас късче знание, считайте безплодно и невъзвратимо изгубен за вас”

 Константин Станиславски