За нас

АИКБ Консулт ЕООД е една от първите консултантски фирми в България, обхващащи пълния пакет по консултиране, подготовка, управление, реализиране, обучение и отчитане на проекти по предприсъединителните и структурни фондове на ЕС.

АИКБ Консулт ЕООД е част от Асоциация на индустриалния капитал в България.

Екипът на АИКБ Консулт е изграден от млади и всеотдайни професионалисти с експертиза в различни области.

Присъдено отличие на ЦПО към АИКБ Консулт за положените от екипа усилия през годините:

Мисия: Готови сме да споделяме нашите знания.

Визия: Ние сме мост между различни сфери, култури и поколения.

Философия: Ние отдаваме своите знания на вас и двойно повече научаваме.

Принципи: Професонализъм, Партньорство; Креативност; Прецизност; Коректност; Конфиденциалност; Доверие.

Области на компетентност: Човешки ресурси; Конкурентоспособност; Селски райони; Регионално развитие; Административен капацитет.

Услугите които предлагаме:

Идентифициране на потенциални източници на финансиране;

Планиране на процеса на кандидатстване за безвъзмездна помощ;

Съдействие за контакт с потенциални партньори и изпълнители;

Подготовка на проектни предложения;

Администриране и отчитане на проекти;

Обучение на екипи за управление на проекти;

Разработване на маркетингови стратегии, бизнес-планове, анализи, стратегии за управление на човешките ресурси;

Професионално обучение.

Клиенти: Бизнес – микро, малки, средни и големи предприятия; Земеделски производители; Неправителствен сектор; Публична администрация.

Партньори: Публични компании; Браншови камари; Професионални организации и институции; Държавна администрация; Организации на производители; Банки; Медии; Професионални организации; Неправителствен сектор.

АИКБ Консулт провежда обучения в контекста на концепцията за учене през целия живот и принципите на Лисабонската стратегия. Към сдружението функционира Център за професионално обучение, лицензиран за над 52 специалности от  Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).