Проведени обучения за 2016г.

През 2016 г. „АИКБ Консулт“ ЕООД участва като обучителна организация в проект на Асоциация на индустриалния капитал в България проект „Нови хоризонти“ по Националния план за действие по заетостта 2016 г. В рамките на проекта бяха квалифицирани и преквалифицирани 1890 безработни лица по търсени от работодателите професии.

В регионален аспект проектът се реализира във всички шест района за планиране и в 18 от 28-те области на България, а именно:

Област Благоевград, Област Бургас, Област Варна, Област Добрич, Област Ловеч, Област Монтана, Област Пазарджик, Област Перник, Област Пловдив, Област Сливен, Област Смолян, Софийска област, Област София, Област Стара Загора, Област Хасково, Област Шумен, Област Ямбол, Област Враца

В проектните дейности се включиха безработни лица от следните групи в неравностойно положение на пазара на труда:

–           Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s).

–           Безработни над 50-годишна възраст.

–           Продължително безработни лица, включително от ромски произход.

–           Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование.

–           Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В изпълнение на дейностите на проекта 1 890 безработни лица са включени в пакетно обучение, включващо обучение по ключови компетентности и професионално обучение по заявки на работодатели

Всички безработни лица преминаха обучения за придобиване на първа степен на професионална квалификация или обучение по част от професия в 9 професионални направления:

 

  • Хранителни технологии.
  • Търговия на едро и дребно.
  • Машиностроене, металообработване и металургия.
  • Приложна информатика.
  • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи.
  • Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
  • Строителство.
  • Градинарство (паркове и градини).
  • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

по следните професии:

–  Част от професия „Продавач-консултант“ код 346020.

–  Професия „Оператор на компютър“ код 482030.

–  Професия „Заварчик“ код 521090.

–  Професия „Работник в ХВП“ код 541050.

–  Професия „Шивач“ код 542110.

–  Част от професия „Оператор в дървообработването“ код 543020.

–  Професия „Работник в озеленяването“ код 622030.

–  Част от професия „Администратор в хотелиерството“ код 811020.

–  Професия „Камериер“ код 811030.

–  Част от професия „Готвач“  код 811070.

–  Част от професия „Сервитьор-барман“  код 811080.

–  Професия „Помощник в строителството“ код 582080.

По проект бе заложено 189 лица да бъдат включени в субсидирана заетост и 567 лица в несубсидирана заетост. Индикаторът за несубсидирана заетост е преизпълнен – в края на проекта броят на започналите работа лица беше 741.

Общо от 1890 обучени лица 930 са започнали работа при заложени 756.