Обучения по НПДЗ 2017г.

През 2017 г. ЦПО към „АИКБ Консулт“ ЕООД е един от центровете за обучение, който участва като обучителна организация в проект на Асоциация на индустриалния капитал в България проект „Стъпка напред“ по Националния план за действие по заетостта 2017 г. В рамките на проекта се квалифицират и/ или се преквалифицират 1845 безработни лица по търсени от работодателите професии.

В регионален аспект проектът се реализира в 32 населени места, в 18 от 28-те области на България.

В проектните дейности са включени безработни лица от следните групи в неравностойно положение на пазара на труда:

 

 • Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s);
 • Безработни над 50-годишна възраст;
 • Продължително безработни лица;
 • Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование;
 • Лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

В изпълнение на дейностите на проекта 1 845 безработни лица са включени в пакетно обучение, включващо обучение по ключови компетентности и професионално обучение по заявки на работодатели.

Всички безработни лица преминаха обучения за придобиване на първа степен на професионална квалификация или обучение по част от професия в 9 професионални направления:

 

 • Хранителни технологии;
 • Търговия на едро и дребно;
 • Машиностроене, металообработване и металургия
 • Приложна информатика;
 • Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи;
 • Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло;
 • Строителство;
 • Градинарство (паркове и градини);
 • Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг.

и 16 професии, които са както следва:

–  Част от професия „Продавач-консултант“ код 346020.

–  Професия „Оператор на компютър“ код 482030.

–  Професия „Заварчик“ код 521090.

–  Професия „Работник в ХВП“ код 541050.

–  Професия „Шивач“ код 542110.

–  Част от професия „Оператор в дървообработването“ код 543020.

–  Част от професия „Електромонтьор“ код 522020.

–  Професия „Работник в озеленяването“ код 622030.

–  Част от професия „Администратор в хотелиерството“ код 811020.

–  Професия „Камериер“ код 811030.

–  Част от професия „Готвач“  код 811070.

–  Част от професия „Сервитьор-барман“  код 811080.

–  Професия „Стругар“ код 5211001.

–  Професия „Шлосер“  код 5211101.

–  Професия „Офис- секретар“ код 346020.

–  Професия „Касиер“ код 3450601.

По проект е заложено 40 % от успешно завършилите обучаеми лица да започнат работа.

Проектът ще  приключи в края на месец Декември 2017 година.