↑ Return to Услуги

Обучителни услуги

Центърът за професионално обучение към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по 56 професии и 78 специалности.

Центърът участва в множество програми и проекти като обучителна организация, финансирани по Национални и Европейски програми. От създването си до днес през обученията за професионална квалификация на центъра, организирани на територията на цялата страна, са преминали над 4 500 обучаеми лица. По големите проекти, в които ЦПО към АИКБ Консулт ЕООД участва са:

 

Проведени обучения през 2017 г.

Проведени обучения през 2016 г.

Проведени обучения през 2015 г.

Проведени обучения през 2014 г.