»

Jul 11

Процедура по набиране на заявления за обучение за заети лица по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013

people

Очаква се процедурата по набиране на заявления за обучение за заети лица по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2007-2013 да бъде възобновена през лятото на нови кандидати за обучение.