↑ Return to Новини

“АИКБ Консулт” назначи 10 безработни и неактивни лица по проект “Ново начало”

Десет безработни лица вече работят на обявените през месец октомври свободни работни места от “АИКБ Консулт” в изпълнение на проекта “Ново начало”, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Седем от наетите по проекта са младежи на възраст до 29 години, а останалите са неактивни. За нуждите на проекта „АИКБ Консулт“ направи кампания за набиране на подходящи безработни и неактивни лица, като се обърна към Дирекция „Бюро по труда“ – Сердика в гр. София и публикува обяви на сайта на компанията и използва услугите на електронния портал Jobs.bg. Близо 500 бяха желаещите да се явят на интервю за 12 –те позиции, като за тях бяха избрани 10 лица. До края на годината предстои назначаването на безработни лица и на останалите две позиции.
По проекта освен наемането на 12 лица от две от специфичните целеви групи по програма „Ново работно място – 2015“- безработни и неактивни лица и младежи до 29-годишна възраст, се предвижда също работните места, на които те ще бъдат назначени да бъдат оборудвани. Екипът по проекта проведе успешно всички процедури за закупуване на техника и оборудване съгласно предварително одобрения График по проекта, като към настоящия момент всички 12 работни места са обзаведени и предстои тяхното оборудване. Успешно беше проведена и процедурата за избор на обучаваща компания, като до края на годината ще стартира и обучението на лицата по професионална квалификация в областта на стопанското управление, по част от професия “Административно обслужване”, както и обучение по ключови компетенции – английски език и дигитална компетентност за работа със специализиран софтуер. Всеки от наетите е включен в 12-месечна субсидирана заетост, а след приключване на този период най-малко 50 на сто от наетите по проекта ще бъдат назначени на трудов договор във фирмата за още минимум 12 месеца.