Шлосер код 521110

man-2164189_1920Професия: Шлосер 521110

Специалност: Шлосерство 5211101 
Обучението включва:

Металообработващи машини и инструменти, Машинно чертане, Технология на машиностроенето, Устройство и действие на металообработващите машини, Обработка на металите чрез рязане, Организация на работното място, Шлосерски машини и инструменти, Технология на специалността, Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

 За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

 Лицата, придобили първа степен на професионална квалификация по професията „Шлосер”, могат да заемат длъжностите от НКПД: 7214-2002 Занитвач, 7214- 2007 Монтажник, метални конструкции, 7214-2008 Подготвител, метални конструкции, 7222-3001 Инструменталчик, 7224-1007 Точилар, 7224-2008 Шлифовчик, инструменти, 7224-2009 Шлифовчик, машинни инструменти, 7224- 2010 Шлифовчик, метал, 7224-1011 Шмиргелист, 8211-2011 Машинен оператор, производство на инструменти, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД