Работник в хранително – вкусовата промишленост код 541050

industry-862695_1920Професия: Работник в хранително – вкусовата промишленост 541050

Специалност: Хранително – вкусова промишленост 5410501

 Обучението включва:

Стокознание, Отчетност в производството, Хигиена на храните и хранително законодателство, Основни суровини и материали в хранително-вкусовата промишленост, Обща технологична схема при различните видове производство,

Машини, техника, прибори и уреди в хранително-вкусовата промишленост; Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите квалификация по професията “Работник в хранително- вкусовата промишленост” – първа степен на професионална квалификация, могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) (2006 г.), включени в единична група 9322 Пакетировачи (ръчно) и други работници в промишлеността, например: 9322-0001 Балировач-пакетировач; 9322-0002 Брояч, промишлено производство; 9322-0003 Етикетировач (ръчно); 9322-0004 Зареждач, промишлено производство (ръчно); 9322-0005 Зареждач, материали и полуфабрикати; 9322-0006 Ковач, щайги и други опаковки (ръчно); 9322-0011 Насипвач, пълнач в чували (ръчно); 9322-0015 Опаковач; 9322-0016 Пакетировач; 9322-0019 Работник, консервна фабрика; 9322- 0020 Работник, производство на вино; 9322-0022 Разопаковач; 9322-0023 Разпределител, материали и полуфабрикати; 9322-0026 Сортировач, бутилки; включени в единична група 9333 Товарачи, разтоварачи и сродни на тях, например: 9333-0002 Носач – товарач стоки; 9333-0003 Пласьор, безалкохолни напитки; 9333- 0004 Преносвач (ръчно); 9333-0008 Товарач, както и други, в това число допълнени при актуализиране на НКПД.