Офис – секретар код 346020

secretary-544180_1920Професия: Офис – секретар 346020

Специалност: Административно обслужване 3460201 

Обучението включва:

Компютърен машинопис на кирилица, Делова кореспонденция на кирилица, Кореспондетски информационни технологии и работа в Интернет, Делова кореспонденция,  Бизнес комуникации, Фирмена култура, Документационна дейност, Производствена практика, Избираеми часове.

Продължителност на обучението:

За втора квалификационна степен  е    660    уч. часа /около  6-8 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За втора степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Офис секретар” могат да постъпват на работа на длъжности (професии), включени в единични групи: 4120 Секретари с общи функции, 4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи, 3343 Административни и изпълнителни секретари, 3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д., както и други подобни, допълнени при актуализиране на НКПД.