Оператор на компютър код 482030

secretary-2199013_1920Професия: Оператор на компютър 482030

Специалност: Текстообработване 4820301 

Обучението включва:

Текстообработваща програма, Електронни таблици, Обучение за работа в Интернет, Въведение в компютърните системи, терминология и хардуер, Операционна система, Изготвяне на презентации, Производствена практика, Избираеми часове.

Продължителност на обучението:

За първа квалификационна степен  е    300 уч. часа /около  2-6 месеца/.

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За първа степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите първа степен на квалификация по професията ,,Оператор на компютър” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следната единична група 3511-3002 “Компютърен оператор”, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.