Електротехник код 522010

electrician-1080570_1920Професия: Електротехник 522010

Специалност: Електрически инсталации 5220109 

 Обучението включва:

Електротехника, Електроника, Електротехническо чертане, Електроматериалознание, Електрически измервания, Електрически машини, Производство, пренасяне и разпределение на електрическа енергия, Електрически инсталации в сгради, мрежи и уредби на ниско напрежение. Монтаж и експлоатация,Производствена практика, Избираеми часове

Продължителност на обучението:

За трета квалификационна степен е 960 уч. часа /около 10-12 месеца/. 

Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на Държавни изпити по теория и практика, провеждащи се в съответствие с ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за придобиване на квалификация по съответната професия.

При успешно завършване на квалификационния курс, обучените лица получават:

За трета степен на професионална квалификация – Свидетелство за професионална квалификация по образец на МОН.

Издадените документи са с Национална и Европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията “Електротехник” могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от единична група 3113 “Електротехници” от НКПД – 2011, както и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.