Обучения за професионална квалификация

  Професия Специалност
1 Продавач – консултант
код  341020
Продавач – консултант – код 3410201 – 660 часа
2 Готвач
код  811070
Производство на кулинарни изделия и напитки
код  8110701 – 660 часа
3 Сервитьор-барман
код  811080
Обслужване на заведения в обществено хранене
код  8110801- 660 часа
4 Офис – секретар
код  346020
Административно обслужване
код  3460201- 660 часа
5 Оператор на компютър
код  482030
Текстообработване код 4820301 –300 часа
6 Камериер код  811030 Хотелиерство код  8110301-  300 часа
7 Сътрудник в бизнес – услуги код 345040 Бизнес – услуги код 3450401  – 660 часа
8 Екскурзовод код  812030 Екскурзоводско обслужване код 8120302 – 960 часа
9 Заварчик код 521090 Заваряване код 5210901 – 300 часа
10 Оператор в дървообработването
код  543020
Производство на мебели код 5430201 – 660 часа
11 Шлосер код 521110 Шлосерство код  5211101 – 300 часа
12 Електротехник код 522010 Електрически инсталации код  5220109 – 960 часа
13 Касиер код 345060 Касиер код 3450601 – 300 часа
14 Стругар код 521100 Стругарство код  5211001 – 300 часа
15 Работник в озеленяването
622030
Озеленяване и цветарство код 6220301- 300 часа
16 Графичен дизайнер
код  213070
Графичен дизайн код 2130701- 960 часа
17 Офис – мениджър
код  346010
Бизнес – администрация код 3460101 – 960 часа
18 Работник в хранително – вкусовата промишленост
код  541050
Хранително – вкусова промишленост код  5410501
300 часа
19 Строител код 582030 Мазилки и шпакловки код  5820305 – 660 часа
20 Строител код 582030 Зидария код  5820304 – 660 часа
21 Строител код 582030 Армировка и бетон код  5820303 -660 часа
22 Строител код 582030 Кофражи код  5820302 – 660 часа
23 Строител код 582030 Строително дърводелство код  5820310 – 660 часа
24 Строител код 582030 Вътрешни облицовки и настилки код  5820306 – 660 часа
25 Строител код 582030 Външни облицовки и настилки код 5820307 – 660 часа
26 Строител код 582030 Бояджийски работи код  5820309 – 660 часа