»

Feb 02

Предстои да стартира процедура за подбор на проекти „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

По ОП„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ се очаква до края на месец февруари да бъде отворена процедурата за подбор на проекти „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, която  ще предлага безвъзмездна финансова подкрепа за безопасни условия на труд в предприятията, подобряване на работната среда, внедряване на BS OHSAS 18001:2007, географска мобилност, организацията на труд и управлението на човешките ресурси.

Безвъзмездното финансиране е 100% от стойността на конкретен проект и започва от 50 000 лева и достига до 390 000 лева.

Всяка организация, която е Работодател по смисъла на Кодекса на труда е допустим кандидат по тези програми.

Ще бъдете информирани своевременно за конкретните изисквания и допустими дейности, когато бъдат отворени процедурите. Сроковете за подготовка на проекти ще бъде максимум 60 дни. Затова, при проявен интерес е добре своевременно да имате готовност за разработването на проект.

АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на ваше разположение за помощ и разработване на проектни предложения по посочената процедура, както и предоставя възможност за управление на проекта ви рамките на бюджета на проекта.