Photoshop

24084-0C6uyebFcDXgGPyt-s-ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

 • Запознаване с основите понятия на PHOTOSHOP;
 • Получаване на анимационни изображения и фотомонтажи;
 • Запознаване с възможностите на информационните технологии за работа с изображения и фотомонтаж1
 • Постигане на ефектни изображения;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДА ЗНАЯТ:

 • Да разпознават разпознават растерните и/или векторните изображения и да работят коректно с тях;
 • Основните операции във PHOTOSHOP;
 • Работни познания по PHOTOSHOP.
 • Естеството, ролята и възможностите на информационните технологии в управлението, създаването и съхранението на данни;
 • Потенциала на информационните системи в подкрепа на творчеството и иновациите за лична реализация, социално включване и пригодност за заетост;

 

ДА МОГАТ:

 • Успешно да получат графчни изображения във PHOTOSHOP ;
  • Успешно да създават документи в PHOTOSHOP;
  • Успешно да създават и обработват изображения в PHOTOSHOP;
  • Успешно да форматират текст и да извършват основна обработка на растерни и/или векторни изображения;
 • Успешно да подготвят материали за отпечатване;
 • Успешно да прилагат на практика придобитите умения;

 

Нагласа:

 • Да проявяват склонност за използване на информационните технологии за самостоятелна работа или работа в екип;
 • Ди проявяват интерес в използването на информационните технологии за разширяване на възможностите за представяне, обработка и съхранение на информацията;

 

ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

На всички , успешно преминали обучението се издава сертификат, удостоверяващ придобитата компетентност.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност в часове: 45 учебни часа.