Професионална квалификация

Центърът за професионално обучение към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран под №200912788 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за 56 професии и 78 специалности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled_1Untitled_2