Ключови компетентности

Центърът за професионално обучение към АИКБ КОНСУЛТ ЕООД предлага богата гама от обучения по ключови компетентности, отговарящи на европейската квалификационна и езикова рамки.

Ключова компетентност 1 – Общуване на роден език Съвременна езикова комуникация16 учебни часа
Изграждане на теза и аргументи16 учебни часа
Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументи16 учебни часа
Ключова компетентност 2 – Общуване на чужди езици Английски език300 учебни часа
Италиански език300 учебни часа
Ключова компетентност 3 -Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите Статистически методи за управление на процеси30 учебни часа
  Ключова компетентност 4 –Дигитална компетентност Работа с текстообработващи програми45 учебни часа
Работа с електронни таблици45 учебни часа
COREL DROW45 учебни часа
PHOTOSHOP45 учебни часа
InDesign45 учебни часа
Работа със специализиран софтуер за металорежещимашини с цифрово управление на система FANUC, ETA17 и ОКUMA45 учебни часа
Практическо професионално обучение на работници, обслужващи инсталации за специални процеси45 учебни часа
Работа със специализиран софтуер за управление на металорежещи машини с цифрово управление SIMENS фрезови центри, шлифовални и зъбофрезови машини45 учебни часа
Допълнения към интегрираната информационна система45 учебни часа
Ключова компетентност 5 –Умения за учене Учене през целия живот30 учебни часа
Управление на стреса и времето30 учебни часа
Ключова компетентност 6 –Обществена и гражданска компетентност Взаимно признаване на професионалната квалификация в ЕС30 учебни часа
Да работим в Европа30 учебни часа
Ключова компетентност 7 –Инициативност и предприемачество Публично – правни договори – индикатори за оценка на прилагането и изпълнението30 учебни часа
Европейски структурни фондове30 учебни часа
Управление на проекти30 учебни часа
Седма рамкова програма на ЕС30 учебни часа
Управление на риска30 учебни часа
Обучение на преподаватели30 учебни часа
Формиране на лидерски умения30 учебни часа
Корпоративна социална отговорност30 учебни часа
Предприемачество30 учебни часа
Подобряване на екипната ефективност30 учебни часа
Умения за мотивация и стимулиране изпълнението на работните задачи30 учебни часа
Управление на конфликти30 учебни часа
Управление на промяната30 учебни часа
Бизнес комуникации30 учебни часа
Умения за водене на преговори30 учебни часа
Умения за водене на търговски преговори30 учебни часа
Управление на продажбите30 учебни часа
Продажби по телефона30 учебни часа
Интегрирана система за управление на бизнес процесите (IRP) PANTEON30 учебни часа