«

»

Jun 27

Важно!!! Срокът „Обучения за заети лица“ е удължен до 15.08.2017гПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“. Във връзка с това Ви информираме, че временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата, като крайният срок е удължен до 15.08.2017 г.

 АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за допълнителни въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас по e-mail: office@bica-bg.org.

За повече информация – прочетете тук!